ICT4D Banner
 
About
Activities
Research
Postgraduates
Environments
Consultancy
UNESCO Chair in ICT4D
Topics

Het ICT4D Collectief

Het ICT4D (informatie en communicatie technologie voor ontwikkeling) Collectief is een groep mensen die zich ten doel heeft gesteld kwalitatief hoogwaardig onderzoek te doen op het gebied van ICT4D en de hieruit voortvloeiende resultaten vrij beschikbaar te stellen aan de gemeenschap. We doen dit voornamelijk ten behoeve van arme en achtergestelde groepen, waar dan ook ter wereld.

Naast onderzoek legt het Collectief zich toe op onderwijs op universitair en postdoctoraal niveau en het leveren van korte, intensieve cursussen over verschillende aspecten van ICT4D. Daarnaast worden de leden van het Collectief ook ingezet voor consultancy op het gebied van ICT4D.

Met als thuisbasis Royal Holloway, University of London heeft het Collectief toegang tot de expertise van het personeel en de studenten van de faculteiten voor Geografie, Informatica en Management, alsmede tot verschillende ondersteunende diensten zoals het centrum voor educatieve ontwikkeling en de afdeling voor informatievoorziening.

We verwelkomen samenwerkingsverbanden met collega’s uit de hele wereld die soortgelijke doelen nastreven, om samen ICT4D activiteiten op te zetten, met als doel de positie van arme en achtergestelde groepen in de wereld te verbeteren en te versterken.

Het Collectief onderneemt de volgende activiteiten omtrent nuttig en duurzaam gebruik van ICT voor ontwikkeling:

Courses (free content)
Digital Environments
Projects
Partners
Search
Contact Us

About the Collective in your own language:

China flag France flag German flag Indonesia flag Netherlands flag Portugal flag Spain flag Thailand flag UK flag Vietnam flag
Traditional Chinese

     

 

 

 

 

 

 

Speciale aandachtsgebieden en expertise omvatten:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Professor Tim Unwin
Department of Geography
Royal Holloway, University of London
Egham
Surrey, TW20 0EX
United Kingdom


(tim[at]ict4d[dot]org[dot]uk)

Last updated 7th April 2008
 
ICT4D - the sustainable use of ICTs to enable poor people and marginalised communities to use the potential of ICT to transform their lives
 
Designed by PTHU