ICT4D Banner
 
About
Activities
Research
Postgraduates
Environments
Consultancy
UNESCO Chair in ICT4D
Topics

Nhóm ICT4D


Nhóm ICT4D là một nhóm các cá nhân cam kết tiến hành nghiên cứu có chất lượng cao nhất có thể trong lĩnh vực ICT4D, và đem lại các kết quả với khả năng tiếp cận rộng rãi cho cộng đồng thế giới. Chúng tôi thực hiện điều này trong mối quan tâm trước hết là với người nghèo và các cộng đồng ít được quan tâm ở mọi nơi có thể tiếp cận.

Bên cạnh nghiên cứu, Nhóm chúng tôi đảm nhận việc dạy học tại cấp đại học và sau đại học, và góp phần trong việc cung cấp các khoá học ngắn hạn tập trung về mọi lĩnh vực của ICT4D. Các thành viên của Nhóm cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ICT4D.

Nằm trong trường Đại học Royal Holloway, trực thuộc Đại Học Luân Đôn, Nhóm chúng tôi đưa đến đội ngũ chuyên gia bao gồm các cán bộ, học viên sau đại học và sinh viên thuộc các Khoa và Trường trực thuộc như Địa Lý, Khoa học Máy tính, và Quản lý, cũng như trong Khoa Hỗ trợ Thông tinTrung tâm Phát triển Giáo dục.

Chúng tôi hoan nghênh mọi cộng tác với các đồng nghiệp trên thế giới có cùng mục tiêu và mong muốn thành lập mối quan hệ cộng tác với chúng tôi trong việc đưa đến các hoạt động ICT4D thực tế có thể giúp ích cho người nghèo.

Nhóm đảm nhận các hoạt động chính sau liên quan đến sử dụng hợp lý và bền vững ICT cho phát triển:

Courses (free content)
Digital Environments
Projects
Partners
Search

Contact Us

 

About the Collective in your own language:

China flag France flag German flag Indonesia flag Netherlands flag Portugal flag Spain flag Thailand flag UK flag Vietnam flag
Traditional Chinese

Lĩnh vực quan tâm cụ thể và chuyên môn bao gồm:

Professor Tim Unwin
Department of Geography
Royal Holloway, University of London
Egham
Surrey, TW20 0EX
United Kingdom


(tim[at]ict4d[dot]org[dot]uk)

Last updated 27th February 2008
 
ICT4D - the sustainable use of ICTs to enable poor people and marginalised communities to use the potential of ICT to transform their lives
 
Designed by PTHU